Duygu Durum Bozuklukları Kalıtsal Olabilir mi?

2016 yılında The Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışmada (*) özellikle beyinin duygusal cevap ve davranışlarından sorumlu sistemi olan kortikolimbik sistemin ailesel geçişi ile depresyon arasındaki ilişki araştırılmış. Elde edilen sonuçlara göre kortikolimbik sistem hacmi anneden kıza daha fazla kalıtım gösterirken, anneden oğula veya babadan çocuklara kalıtım daha düşük seviyelerde kalmaktadır. Ancak çalışmanın yazarları kalıtımsal özelliklerin depresyona yol açabilecek çok sayıdaki etkenden sadece birisi olduğunu vurgulamaktadır.

Bu çalışmayı okuyunca ilk anda akla atalarımızın söylediği “anasına bak kızını al” sözü geliyor. Ancak kadınların depresif ruh hâli için sadece annelerini suçlamaları pek doğru olmayacak…

Evet, bazı ruhsal hastalıkların ailesel geçişlerinin olduğu biliniyor. Özellikle de duygu durum bozuklukları olarak adlandırılan hastalıklar arasında depresyon ve bipolar bozukluk kalıtımsal açıdan en çok aktarılan hastalıklar olarak kabul ediliyor. Ancak bu konuda yapılan birçok çalışma genetik geçişi kesin olarak gösteremiyor. Ayrıca ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasına tek başına ailesel geçiş değil gelişimsel ve çevresel faktörlerin de neden olduğu genel olarak kabul ediliyor.

 

(*) “Female- Spesific İntergenerational Transmission Patterns of The Human Corticolimbic Circuitry”.
Yamagata ve ark., 2016. The Journal of Neuroscience

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir