Internet Trolleri: Modern Zaman Sadistleri

Trolller ilk olarak İskandinav mitolojisi ve folklorunda ortaya çıkmakta ve insanlardan uzakta yaşamakla birlikte fırsatını buldukları zaman, insanlara zarar verebilen yaratıklar olarak tanımlanmaktadırlar. Bugün ise eğer balıkçılık veya fantezi-kurgu edebiyata ilgi duymuyorsanız “troll” sözcüğü büyük ihtimalle size internette karşınıza çıkan ve kasıtlı olarak sizi kızdırmayı amaçlayan kişileri tanımlamaktadır. Internet trollerinin özellikle 2010 yılından sonra sosyal medya kullanımına paralel olarak yaygınlaştığı görülmektedir.

Internetin yaygınlaşmasıyla sadece ülkemizde değil bütün dünyada ortaya çıkan troll’llerin kişilik özellikleri 2014 yılında Kanadalı bir grup araştırmacının merak konusu olmuş. 1200’ün üzerinde katılımcıyla yürütülen araştırma (*) sonucunda internet trollerinin “karanlık dörtlü” (Dark Tetrad: **) olarak adlandırılan dört karakter özelliğini; Makyavelizm (başarı için her yolu mübah görme), psikopatlık (antisosyallik ve vicdan yoksunluğu), narsisizm (kendini aşırı beğenme) ve sadizm (başkalarının acı çekmesinden zevk alma) gösterdiğini ortaya koymuşlar. Hatta internet trolleri ile sadizm arasındaki ilişki o kadar güçlü çıkmış ki araştırmanın yazarları: “internet trollerinin birer sadist örnek olarak gösterilebileceği” yorumunda bulunmuşlar. Internet trollerinde sadizmden sonra en yatkın olunan kişilik özelliği psikopatlık olurken, makyavelizm ve narsisizm daha geride kalmış. Bu da eylemleri sonucunda her zaman kendisine bir fayda sağlamayı hedefleyen makyavelist ve narsist kişilerin internet trollüğünden her zaman bu ödülü alamamalarına bağlanabilir. Buna karşılık sadistler ve psikopatlar ise, kendisine herhangi bir maddi veya duygusal kazanç sağlamaksızın, sadece karşı tarafa zarar vererek yeterince tatmin olmaktadır.

Peki internet trollerine karşı ne yapılabilir? Aslında yukarıda anlattığımız araştırmanın sonucu, trollere karşı en bilinen savunmayı psikolojik açıdan da destekliyor: “Trolleri beslemeyin”. İlk anda bu savunmanın da mitolojik troller kadar eskiye gittiğini düşünsek de aslında internet trollerine özel olarak 2010’dan sonra yaygınlaştığını görüyoruz. Sadistlik ve/veya psikopatlık özellikleri taşıyan kişiler için en büyük ödül mekanizmasının karşıya verdiği zarar ve acıyı görebilmek olduğu düşünüldüğü zaman kendilerine hiçbir tepki veya karşılık verilmemesi onların bu işten duyduğu hazzı ellerinden alacaktır. Yani eğer size internet üzerinden çeşitli şekillerde doğrudan ya da dolaylı (sosyal platformlarda kışkırtıcı başlıklar açılması gibi) saldırılarda bulunan trolleri göz ardı etmeniz, onların sizlerle uğraşmasını daha hızlı bir şekilde engelleyecektir.

 

(*) Trolls Just Want to Have Fun. Buckels ve diğerleri, 2014. Personality and Individual Differences.

(**) Narsisizim, Makyavelizm ve Psikopatlık, psikolojide “karanlık üçlü” olarak adlandırılmakta ve bu kişilik özelliklerinin klinik psikoloji ve iş dünyasındaki insan davranışlarındaki etkileri üzerine çalışılmaktadır. Bazı psikologlar ve araştırmacılar, sadizmi de bu üçlüye ekleyerek “karanlık dörtlü” olarak değerlendirmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir