Kadınlar ve Sigara: Karmaşık Bir İlişki

Sigara bağımlılığı üzerine yürütülen geçmiş çalışmalar, kadınların erkeklere göre daha çabuk sigara tiryakisi olduğunu ve sigarayı bırakmakta da daha fazla zorlandığını ortaya koymuştur. Ege Üniversitesi’nden üç, Virginia Üniversitesi’nden (ABD) bir Türk bilim insanı tarafından yayınlanan ve nikotin bağımlılığı ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi ele almış çok sayıda araştırmanın analiz edildiği yeni bir çalışma da bu sonuçları bir kez daha teyit etmektedir. Buna göre hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, dişi ve genç deneklerin nikotin tercihlerinin (doğrudan nikotin alımı veya nikotinle özleştirilmiş bir ortamda bulunma) daha güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. Türk araştırmacılar, bu sonuçta özellikle kadınların hormonal dengelerinin etkili olabileceğini ve buna bağlı olarak, çevresel etkilerin ve nikotinin farmalojik olmayan etkilerinin kadınların nikotin bağımlılığı sürecinde daha büyük rol oynayabileceğini belirtmektedirler.

Bu çalışmada ilgi çekici bir başka ayrıntı da kadınların östrojen seviyeleri ile nikotin ve diğer madde bağımlılıkları arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekilmesidir. Bu ilişki aynı zamanda bağımlılık çalışmalarına kadınların menstrüel döngülerinin de dahil edilmesine neden olmaktadır. Üzerinde kesinleşmiş bir fikir birliği olmasa da bu konudaki araştırmaların çoğunluğu, luteal dönemde sigarayı bırakan kadınların yoksunluk semptomlarını daha yoğun yaşadığını ortaya koymaktadır. Tabii bu konuda çalışan araştırmacılar, sigara yoksunluğuna verilen duygusal tepkilerin, kadınların pre-menstrüel dönemlerinde artan duygusal hassasiyetlerinden kaynaklanan semptomlardan ayrılmasının zorluğunu da vurgulamaktadır.

Yararbaş G. ve diğerleri, 2017, Sex Differences in Nicotine Preference, Journal of Neuroscience Research.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir